QBank DAM Drupal Connector

INTEGRera QBANK med DRUPAL

Boka en gratis demo idag!

QBank Connector till Drupal

Med QBanks connector till Drupal hanterar ni era originalfiler och beskär bilder automatiskt utifrån förbestämda mallar. Redaktörer för webbplatsen kan enkelt hämta bilder lagrade i QBank-arkivet och använda dem på sina webbplatser. I integrationen finns stöd för flera bildmallar samt funktioner för att förenkla hanteringen.

Drupal är ett kraftfullt Open Source CMS och används för allt från bloggar till Vita husets hemsida.

  • Drupal Connector

Boka en demo

Drupal

Sök och filtrera media

Filtrera bland dina filer både genom kategori och mappstruktur. Det kraftfulla sökfältet stöder fritextsökning inom egenskaper såsom filnamn, typ, dimensioner, användare och egenanpassade egenskaper.

Redigera media

Med redigeringsverktyget kan du enkelt redigera ditt media direkt i connectorn, utan att lämna gränssnittet. Tagga media och sätt metadata för att skapa struktur bland dina filer. I mediaverktyget kan du dessutom ändra storlek samt skapa mallar för mediaformat. Media kan även redigeras både i textredigeringsverktyget TinyMCE och via mediaegenskaper.

Ladda upp och publicera

Du kan enkelt ladda upp nya filer genom connectorn samt publicera dem till dina olika kanaler utan att behöva lämna Drupal. Media från QBank kan publiceras både i texteditorn TinyMCE och som en separat bildegenskap. Mediaval sker sedan i samma gränssnitt som där man lägger till och underhåller media, vilket underlättar arbetet för redaktörer.

Responsiv design och multisiter

QBanks connector ger en inbyggd hantering av multipla bildformat för responsiva webbplatser som gör att både utvecklare och redaktörer enkelt kan arbeta med bilder som ska visas i olika format beroende på vilken enhet som används.

   

video om Integration

LÄR DIG MER OM MÖJLIGHETERNA ATT INTEGRERA QBANK MED ANDRA VERKTYG