QBANKs INTEGRITETSPOLICY 

VI TAR väl HAND OM ERA PERSONUPPGIFTER

integritetspolicy

QBNK Company AB
Org. nr. 556653-3070
Stadsgården 10
116 45 Stockholm

 

1. Om denna policy

QBNK Company AB (”QBank”) prioriteter högt att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy (”policy”) förklarar vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även de val som du har. Policyn är uppdaterad enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

2. När gäller denna policy?

Policyn beskriver den behandling av personuppgifter för vilken QBank är personuppgiftsansvarig. Denna behandling omfattar till exempel att vi hanterar dina personuppgifter när du loggar in i och använder våra tjänster. Behandlingen omfattar även annan information som dina kontakt- och betalningsuppgifter för att vi ska kunna skicka dig en faktura.

Som kund till QBank får du en nyttjanderätt till våra tjänster. När du använder våra tjänster ansvarar du eller din organisation för all behandling av personuppgifter som sker i tjänsterna. Detta gäller till exempel när du laddar upp och delar bilder, videos eller annat material. Vi uppmanar dig därför att noggrant granska de policyer och riktlinjer för personuppgiftsbehandling som används inom din organisation innan du behandlar personuppgifter i våra tjänster.

 

3. Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Personuppgifterna behandlas också för att tillgodose dig med nyheter, information och marknadsföring rörande våra tjänster. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att förbättra och utveckla vår webbplats och våra tjänster.

 

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig för och/eller använder våra tjänster, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, och när du kontaktar oss. Dessa uppgifter omfattar:  

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter,
 • Autentiseringsuppgifter,
 • Betalningsinformation,
 • Information om din användning av våra tjänster,
 • Information om din enhet,
 • Innehåll i dokument och kommunikation som du laddar upp till våra tjänster, och
 • Annan information som du lämnar över till oss.

5. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i huvudsak för att tillhandahålla dig våra tjänster och för att fakturera dig eller din organisation för din användning av tjänsterna. Därutöver använder vi dina personuppgifter för att:

 • Verifiera din identitet,
 • Anpassa och förbättra din användarupplevelse,
 • Informera dig om viktiga förändringar,
 • Trygga vår webbplats och våra tjänster,
 • Utveckla nya funktioner för vår webbplats och våra tjänster,
 • Analysera användning av vår webbplats och våra tjänster,
 • Informera dig om våra produkter och tjänster (med ditt samtycke).

6. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter med parter utanför QBank om det är nödvändigt att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer eller ombud som arbetar på vårt uppdrag. Detta omfattar tjänsteleverantörer eller ombud som tillhandahåller support eller assistans för att skydda och säkra våra system och tjänster. I sådana fall måste tjänsteleverantören eller ombudet följa våra krav på integritet och konfidentialitet, och de får inte behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än som beskrivs ovan.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om detta krävs för att fullgöra eller tillgodose affärstransaktioner, rättsliga skyldigheter, krav enligt lag eller domstolsbeslut. All annan delning av dina personuppgifter sker endast med ditt uttryckliga samtycke.

 

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att:

 • Fullgöra relevanta avtal med dig,
 • Fullgöra rättsliga skyldigheter,
 • Lösa tvister,
 • Verkställa våra avtal, och
 • Fullgöra andra nödvändiga ändamål.

Om du upphör med att använda våra tjänster kommer dina personuppgifter och all annan information som finns kopplat till ditt konto att raderas. Det kan dock finnas en viss fördröjning innan samtliga personuppgifter och informationen raderas från våra servrar och lagrade säkerhetskopior. Radering sker senast sex månader efter avslutat avtal. Radering av opt-outs genomförs senast sex månader efter opt-out.

 

8. Integration med andra tjänster

Om du har kopplat samman ditt användarkonto med en annan tjänst, som till exempel Facebook eller Dropbox, kan vi komma att dela vissa personuppgifter med tjänsteleverantören. I detta fall begränsar vi de delade personuppgifterna till sådana som är nödvändiga för att möjliggöra sammankopplingen. Vi uppmanar dig att noggrant granska hur dessa tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter innan du sammankopplar deras tjänster med ditt användarkonto.

 

9. Överföring av dina personuppgifter utanför ditt land

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Vid sådana överföringar vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att denna policy och gällande lag uppfylls. Dessa skyddsåtgärder garanterar samma höga skyddsnivå för de överförda personuppgifterna som inom EU/EES.

 

10. Cookies och likande teknologier

Vi använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) och liknande teknologier för att tillhandahålla vår webbplats och våra tjänster. Dessa teknologier hjälper oss även med att samla in vissa personuppgifter från dig. Personuppgifterna hjälper oss förstå hur du använder vår webbplats och våra tjänster, vilket underlättar vårt utvecklings- och förbättringsarbete.

Här kan du se en lista över alla cookies vår webbplats använder: www.qbankdam.com/sv/cookies

Dessa cookies tillhör Hubspot och ger oss statistik och information om hur du använder våra tjänster. Du kan välja bort dessa cookies när du besöker webbplatsen för första gången. Du kan också välja att sätta en opt-out cookie för Hubspot. 

Därutöver kan du ändra inställningarna för cookies och liknande teknologier i din webbläsare. Vissa webbläsare erbjuder även möjligheten att ändra inställningarna så att du får en varning när en webbplats försöker skicka en cookie till din dator. Läs mer om hur du kan ändra dina inställningar på www.youronlinechoices.com.

 

11. Dina rättigheter och dina val

11.1 Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att, utan kostnad, få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. För att begära ut dina personuppgifter, vänligen sicka en undertecknad begäran per post till [adressen nedan]. Det går också bra att scanna in en begäran och skicka den till  privacy@qbank.se.

 

11.2 Rätta dina personuppgifter

Vi rättar och uppdaterar dina personuppgifter på din begäran eller om vi själva blir medvetna om att vissa personuppgifter inte längre är korrekta. Om du vill rätta eller uppdatera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på privacy@qbank.se eller på kontaktuppgifterna under rubriken [Kontakta oss].

 

11.3 Återkalla ditt samtycke

Om du vill ändra vilken typ av information från oss du vill få kan du följa anvisningarna i våra tjänster och e-postmeddelanden, eller skicka ett meddelande till privacy@qbank.se.

 

11.4 Radera personuppgifter

Du har rätt att få samtliga personuppgifter raderade, förutsatt att vi inte ingått ett avtal då gäller reglering enligt bokföringslagen. Skicka en skriftlig och signerad begäran på en radering per post till [adressen nedan] eller scanna in en begäran och skicka den till privacy@qbank.se.

 

12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värnar om att skydda dina personuppgifter. Vi använder en rad säkerhetsåtgärder för att skydda personuppuppgifterna mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Vi lagrar dina personuppgifter på krypterade datorsystem med begränsad åtkomst i skyddade lokaler. Vi krypterar dina betalningsuppgifter när vi överför dem via internet. Därutöver följer vi vedertagna standarder för informationssäkerhet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att vidta dessa säkerhetsåtgärder förhindrar vi att dina personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke behöriga tredje parter och endast anställda med särskild behörighet har tillgång till de personuppgifter som du har anförtrott oss.

 

13. Ändringar i denna policy

Policyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna policy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i policyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att informera dig om detta på vår webbplats eller via e-post. Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna policy i ett arkiv så att du kan läsa dem.

 

14. Kontakta oss

Om du har en fråga som rör teknisk eller allmän support kan du kontakta oss på support@qbank.se. Om du har en fråga om vår behandling av dina personuppgifter eller en fråga till vårt personuppgiftsbiträde, kontaktar du oss på privacy@qbank.se eller adressen QBNK Company AB, Stadsgården 10, 116 45 Stockholm, Sverige.

Ladda ner Integitetspolicy