nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Bokslutskommuniké 2014

QBNK, Bokslutskommuniké, Pressmeddelande, IR januari 30, 2015

Första kvartalsrapporten för QBNK Holding (publ) 2015.

Översikt för koncernen

Omsättningen uppgick till: 15,2 MSEK* (10,5)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 4,4 MSEK* (3,0)
Rörelseresultatet uppgick till (EBIT): 1,4 MSEK* (2,9)
Rörelseresultatet efter skatt uppgick till: 0,4 MSEK* (2,7)


Kommentarer i korthet

2014 blir vårt starkaste år någonsin och QBNK befäster sin ställning som ledande leverantör av Digital Asset Management på den svenska marknaden.

Intäkterna (exklusive aktiveringar) ökar med 46 % och resultatet före avskrivningar ökar med 43 % jämfört med jämfört med 2013.

Den nya versionen av plattformen QBank har mottagits mycket väl av kunderna och antalet beställda uppgraderingar överträffar uppsatta mål.

Antalet partners, återförsäljare och kunder ökar och efterfrågan på lösningar baserade på QBank är stor.

QBank är numer listad på Chiefmartec’s Marketing Technology Landscape och jämförs med de största aktörerna på den internationella arenan.

Avskrivning av Goodwill relaterat till QBNK Holding AB’s förvärv av QBNK Company AB har gjorts med ca 2,9 MSEK.

* Siffrorna för helår 2014 avser koncernen under februari till december inklusive QBNK Company AB under januari med syfte att ge jämförelsetal för helåret 2014. Koncernen skapades den 1 februari 2014.


VD har ordet

Detta är bolagets första bokslutskommuniké och många är intresserade av hur det har gått för oss efter ett drygt halvår som noterade. Med facit i hand är jag väldigt nöjd med vad vi åstadkommit hittills. Bolaget har lanserat en ny version av plattformen QBank och vi har förlängt avtalen med flera av våra viktigaste kunder. Vi har kontinuerligt informerat marknaden genom främst press-meddelande angående nya kunder och samarbeten. För att öka kännedomen bland investerare har vi deltagit i ett antal investerarträffar hos aktiemäklare och Aktiespararna. Vi har även ändrat affärsmodell till att arbeta med partners och vi har fått en strategiskt viktig säljkanal på den ameri-kanska marknaden. Vi har ökat antalet användare av QBank till drygt 500 000 stycken och vi ökar dessutom vår försäljning med 46 % jämfört med 2013.

Fortsatt tillväxt

Vi kommer att ha fortsatt mycket tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Vårt mål är att 2017 om-sätta 100 MSEK och nå ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 15 MSEK. Det innebär att vi ökar vår tillväxttakt organiskt samtidigt som vi bedömer att möjligheterna till kompletterande företags-förvärv är goda. Ambitionsnivån är hög men vi bedömer det realistiskt.

Den globala marknaden för Digital Asset Management fortsätter att växa med hög intensitet och behovet av lösningar för kunderna fortsätter att öka. En av de dominerande amerikanska analytikerna inom digitala marknadsteknologier, Chief Marketing Technology har nyligen listat QBank i segmentet Asset & Resource Mgmt. Detta är ett erkännande av QBank både som produkt och bolag på den internationella arenan. Från och med nu jämförs vi med de allra största aktörerna och konkurrenterna i branschen som Celum, Canto, Adam och inte minst Box som precis har börsnoterats på New York Stock Exchange.

En flexibel plattform för integration

Vi ser en trend hos våra kunder och på marknaden generellt att det blir viktigare med specialister. Företagen strävar inte längre efter en helhetsleverantör utan bra samarbeten mellan proffs. Detta gynnar QBank som blir ett nav i kommunikationen både för individen men också genom integ-ration med andra system. Genom en smidig integration kan kunden behålla sina befintliga lösningar och addera nyttan med QBank utan att det blir stora investeringsbeslut. Vår flexibilitet ligger helt rätt i tiden. Så nu startar vi 2015 med en diger lista på saker att uppnå under det här året.

 

Vinst per aktie

Vinst per aktie för QBNK Holding AB (Publ) uppgick till 0,02 SEK.

Antalet aktier

QBNK Holding AB (publ) har per 2014-12-31, 25 900 000 stycken aktier.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma kommer hållas i bolagets lokaler på Sveavägen 98 i Stockholm den 26 mars 2015. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida den 12 mars 2015.

Kommande rapporter

Kvartalsrapport 1 – 2014 20 april 2015

Kvartalsrapport 2 – 2015, 18 augusti 2015

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Bokslutskommuniké, Pressmeddelande, IR

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER