nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Kommuniké från Årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 26 mars 2015

QBNK, Pressmeddelande, kommuniké mars 27, 2015

Vi redovisar de beslut som fattades på vår årsstämma.

VD:s redogörelse

Carl Petruson, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2014 samt bolagets verksamhetsår. Marknaden bolaget verkar inom står inför en kraftig tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas behov.

Beslut som fattades på stämman

1. Stämman fastslog resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkningen.

2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.

3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

4. Antalet styrelseledamöter ska vara fyra och en revisor.

5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 88 000 kr och till övriga ledamöter med 44 000 kr vardera samt att ersättning till revisor utgår efter löpande räkning.

6. Styrelsens ledamöter omvaldes, dvs. Sverker Littorin, Mats Persson, Carl Petruson och Johan Glimskog, med Sverker Littorin som ordförande. Revisionsbolaget Bringer Revision AB valdes till revisor med huvudansvarig revisor Göran Bringer.

7. Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att emittera aktier och utge teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner pressmeddelandet

 

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, kommuniké

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER