nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

AktieTorgets disciplinkommitté rekommenderar AktieTorgets styrelse att ge QBNK en allvarlig erinran

QBNK, Pressmeddelande, Aktietorget maj 5, 2015

Med anledning av AktieTorgets disciplinkommittés åsikt om QBNK’s bristande informationsgivning till marknaden i oktober 2014 samt i januari 2015 rekommenderar de styrelsen i AktieTorget att ge QBNK en allvarlig erinran. QBNK har valt att gå ut med den här informationen även om inte AktieTorgets styrelse har fattat något formellt beslut i frågan ännu.

Bolaget anses ha brutit mot anslutningsavtalet med AktieTorget på följande punkter;

Det optionsavtal som bolaget tecknat med huvudägaren Tre Liljor Sverige AB innan noteringen på AktieTorget har inte varit korrekt redovisat i anslutningsmemorandum.

Huvudägarens förtida inlösen av optionsavtalet under september 2014 har inte rapporterats korrekt i kvartalsrapport 3 2014, då inte hela avtalet löstes in utan enbart 36 %, motsvarande 2,25 miljoner kronor. Detta har enligt disciplinkommittén kunnat uppfattas att optionsavtalet i sin helhet varit inlöst. En mer fullständig bild gavs först i Bokslutskommuniké 2014 den 30 januari 2015.

Bristerna och otydligheterna justerades och rapporterades enligt disciplinkommittén för sent till marknaden och AktieTorgets insynsregister.

Orsaken till huvudägaren Tre Liljor Sverige AB’s försäljning av 7,5 miljoner aktier har inte redovisats på ett tillräckligt transparent sätt.

Bolagets kommentar

Bolagets styrelse och ledning ser allvarligt på disciplinkommitténs rekommendation och kommer att ta till sig den riktade kritiken även om bolaget delvis har en annan uppfattning om händelseförloppet. Bolaget vill poängtera att det inte funnits något uppsåt med att inte vara tillräckligt transparenta och bolaget har sedan i januari en ny CFO och anlitat en CA (Certified Advisor) som står under Finansinspektionens tillsyn, för att säkerställa att informationsgivningen är korrekt, transparent och uppfyller AktieTorgets krav.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner pressmeddelandet

 

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, Aktietorget

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER