nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Halvårsrapport - 2015

Pressmeddelande, IR, Halvårsrapport augusti 18, 2015

QBNK Holding AB (publ) är moderbolag till det helägda dotterbolaget QBNK Company AB. QBNK Group avser koncernen. Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden 2015-01-01 - 2015-06-30

Översikt för koncernen:

Omsättningen uppgick till: 8,2 MSEK (5,8)*
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 1,6 MSEK (2,3) 
Rörelseresultatet uppgick till (EBIT): - 0,6 MSEK (1,1)
Rörelseresultatet efter skatt uppgick till: - 1,1 MSEK (0,3)


Kommentarer i korthet

Omsättningen ökar med 42 % jämfört med första halvåret 2014. Observera att 2014 endast består av fem månader. Inkluderas justerad proforma för affärsområde QBank under januari 2014 ökar vi omsättningen under halvåret med 22 %.

Intäkterna från abonnemang på QBank har under andra kvartalet ökat med 34 % jämfört med föregående år.

Drygt 70 % av intäkterna kommer från abonnemang och knappt 30 % av intäkterna kommer från övriga tjänster.

Antalet partners och återförsäljare ökade med fem stycken under kvartalet, varav en har sin bas i USA och en i Kenya. Nya internationella kunder blev Australian Gambling i Australien och Åbo Universitet i Finland.

Vi har fått en ny stor kund i Coop Sverige, vilket inte påverkat omsättning eller resultat i denna kvartalsrapport.

QBank har som en av ett 20-tal i världen blivit certifierad av internationella DAM Foundation, vilket förstärker vår expansion utomlands.

Antalet beställda uppgraderingar i kvartalet följer våra uppsatta mål att samtliga befintliga kunder ska vara uppgraderade senast under 2016.

Bolaget har tillförts 7,7 MSEK i en nyemission som avslutades i juni 2015.

Vi ser en lägre marginal på EBITDA då vi har haft ökade kostnader av engångskaraktär för konsulter, företrädesvis gällande förberedelser inför listbytet till Nasdaq First North.

Avskrivning av Goodwill relaterat till QBNK Holding AB’s förvärv av QBNK Company AB har gjorts med ca 0,7 MSEK och avskrivning på utveckling av QBank med 0,3 MSEK.

De finansiella kostnaderna uppgick till 0,2 MSEK.

Styrelsen har beslutat att ansöka om listflytt till Nasdaq First North med siktet inställt på att första handelsdag blir under hösten 2015.


Vinst per aktie
Vinst per aktie för QBNK Holding AB (Publ) uppgick till 0 SEK.
Justerad EBITDA vinst per aktie blir 0,15 SEK.

Antalet aktier
QBNK Holding AB (publ) har per 2015-06-30, 5 511 322 stycken aktier. Bolaget genomförde en omvänd split på 6:1 den 23 juni 2015.


De största ägarna 2015-06-30

Tre Liljor Sverige 1 030 127 st.

Cormac Invest  494 445 st.

Humle Kapitalförsäkring 473 196 st.  

Försäkringsbolaget Avanza Pension 419 036 st.  

Nordnet Pensionsförsäkring 225 309 st.  

Nordea Liv och Pension 169 467 st.  

Beng-Åke Ericsson 162 007 st.  

Stefan Hellberg 138 889 st.  

Jan Gabrielsson 95 801 st.  

Movestic Livförsäkring 66 668 st.

 

Insynspersoner med innehav 2015-06-30

Carl Petruson 1 030 127 st. (via Tre Liljor Sverige AB)

Mats Persson
 33 334 st.

Johan Glimskog
 22 150 st.

Johanna Fagrell Köhler 1 898 st.

Sverker Littorin 834 st.

Mats Carlsson 0 st.

 

Kommande rapporter

Kvartalsrapport 3 – 2015, 23 oktober 2015

Bokslutskommuniké 2015, 2 februari 2016

 

VD har ordet

Vi lämnar ytterligare ett kvartal med tillväxt bakom oss och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på vår produkt QBank och våra tjänster kring effektivisering av bild- och filmhantering. Intäkterna från våra abonnemang har ökat med 34 % jämfört med föregående år. Vi har fortsatt uppgraderingarna hos våra befintliga kunder och produkten har utvecklats med fler funktioner inom bland annat statistik på användning. Vårt nästa stora fokusområde blir integration med andra system samt verktyg åt våra partners för att underlätta deras arbete. Vi har under våren producerat ett antal filmer som förklarar nyttan med QBank och fått mycket positiv respons.

QBank fortsätter att skapa sig ett internationellt namn och har under andra kvartalet blivit certifierad av DAM Foundation, en global intresseorganisation inom branschen som genomför analyser, rapporter och events. Vår etablering utomlands görs i dagsläget till en mycket begränsad kostnad.

Vi har även ingått ett strategiskt avtal med University of California i USA där en gemensam affärsplan nu arbetas fram. Visionen är att skapa en komplett plattform för hantering, analys och samarbete kring bilder och information för bland annat medicinska forskare. Vi kommer att släppa mer information om detta när affärsplanen är klar. Vi har bland annat fått två nya internationella partners i Kenyanska Intracom och New York-baserade Opentopic.

Vi har genomfört en nyemission och tagit in 7,7 miljoner och påbörjat processen att byta lista till Nasdaq First North. Vi har medverkat på fem investerarträffar tillsammans med Aktiespararna och planerar för fullt vår egen DAM DAY den 6 oktober, där vi bjuder in kunder och partners att bli inspirerade av nyttan med Digital Asset Management. Kort sagt har vi haft en hektisk vår, men det är bara början på den resa vi ska göra med QBNK som bolag och QBank som produkt. 


Vår partnermodell

QBNK’s partnermodell ska skapa ett bra incitament för partnern och värde för kunden. Tröskeln att investera i QBank ska vara låg. Vi erbjuder våra partners en ekonomisk ersättning som baseras på abonnemangskostnaden för kunden. Vi har en attraktiv ersättningsmodell för våra partners som får fakturera sin provision årsvis i förskott. Partnern kan även genomföra flera andra projekt där QBank utgör motor för bild, film samt metadata. På så sätt ges ytterligare beläggning på sina konsulter. QBNK’s vinst är att de använder QBank och dess gränssnitt, vilket ökar våra intäkter.

Kostnaden för att få en ny partner är svårt att beräkna då de har väldigt olika förutsättningar. Vi kommer att kunna ta fram bättre statistik när modellen är mer använd och våra partners blir bättre kategoriserade.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren. 

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se 

Download PDFLadda ner pressmeddelandet

Download PDF Revisorns utlåtande Q2 - 2015 »

Taggar: Pressmeddelande, IR, Halvårsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER