nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Bokslutskommuniké 2015

QBNK, Bokslutskommuniké, Pressmeddelande, IR februari 2, 2016

 Bokslutskommunikén för 2015 finns nu att ta del av.

Översikt för koncernen

Nettoomsättningen uppgick till: 13,9 MSEK (11,6)*
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -1,1 MSEK (4,4)*
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -1,1 MSEK (4,4)*
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -37,6 MSEK (1,5)*
Resultatet efter skatt uppgick till: -37,8 MSEK (0,5)*


Kommentarer i korthet

QBNK befäster sin ställning som ledande leverantör av Digital Asset Management på den svenska marknaden med en tillväxt i de månatliga abonnemangsintäkterna på 75%, inklusive förvärvet av Exigus. 

Nettoomsättningen ökar med 20 % jämfört med föregående år och abonnemangsintäkterna står för 63 %, vilket är en ökning från 55 % under 2014.

Den nya versionen av plattformen QBank fortsätter att mottas mycket väl av kunderna och antalet beställda uppgraderingar följer våra uppsatta mål. Målet är att samtliga kunder ska vara överflyttade under 2016.

Antalet partners och återförsäljare överträffar våra uppsatta mål för året och efterfrågan på lösningar baserade på QBank är fortsatt stor.

QBank är numer listad hos Capterra, DAM Foundation och Markets and Markets och jämförs med de största aktörerna på den internationella arenan.

Fullständig nedskrivning av Goodwill relaterat till QBNK Holding AB’s förvärv av QBNK Company AB har gjorts med ca 25,8 MSEK. Vidare har även fullständig nedskrivning av aktiverat arbete gjorts med ca 6,4 MSEK.


VD har ordet

Detta är bolagets bokslutskommuniké efter ett händelserikt 2015. Under året har vi skrivit avtal med flera strategiskt viktiga partners och flera nya stora kunder. Vi har förvärvat en mindre konkurrent och fått in en ny huvudägare i Fredrik Grevelius. Vi har flyttat till nya lokaler och lanserat ett återkommande kund- och partnerevenemang i DAM DAY. QBank har även lyckats bli inkluderad hos flera internationella analysföretag som en DAM-produkt i världsklass. Vi har lagt mycket energi och kraft på att skapa de strukturer som behövs för att ta QBank som produkt och bolag till nästa nivå. Mycket av detta är kopplat till internt arbete med att få system och rutiner på plats för att möta vår fortsatta expansion.

Vi har kontinuerligt informerat marknaden genom främst pressmeddelande om nya kunder och samarbeten. Vi kommer dock att begränsa omfattningen på detta i fortsättningen till att endast innefatta större eller strategiska affärer och annan kurspåverkande information.

För att öka kännedomen bland investerare har vi deltagit i ett antal investerarträffar hos aktiemäklare och Aktiespararna. Vår affärsmodell att arbeta med partners har visat sig vara framgångsrik. Vi har byggt upp en strategiskt viktig säljkanal och kommer fortsätta på vår inslagna väg. Vi har ökat antalet globala slutanvändare av QBank till drygt 550 000 stycken och vi ökar våra månatliga abonnemangsintäkter med 40 % jämfört med 2014. Inkluderar vi Exigus blir tillväxten i de månatliga abonnemangsintäkterna 75 %.


Fortsatt tillväxt

Vi kommer att ha fortsatt mycket tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Det innebär att vi ökar vår tillväxttakt organiskt samtidigt som vi bedömer att möjligheterna till kompletterande företagsförvärv är goda. Den globala marknaden för Digital Asset Management fortsätter att växa och har under året fått en mer framträdande position i den digitala transformation som pågår i både svenskt och internationellt näringsliv.

QBank är en lösning i världsklass och jämförs med de allra största aktörerna i branschen. Vi ser en fortsatt trend hos våra kunder att integration med andra system är viktig. Vi ser också en ökad efterfrågan att kunna analysera mer hur innehållet i QBank används och varför. Flera lösningar för att möta dessa behov kommer lanseras under året. QBank’s flexibilitet ligger helt rätt i tiden och vi startar nu 2016 med en diger lista på saker att uppnå under det här året.  

Resultat per aktie
Resultat per aktie för QBNK Holding AB (Publ) uppgick till -7,31 SEK (0,02).

Antalet aktier
QBNK Holding AB (publ) har per 2015-12-31, 6 850 000 stycken aktier, varav 1 138 678 avser ej registrerade aktier.

Utdelning
QBNK har som ambition att i framtiden lämna utdelning till ägarna. I rådande marknad prioriteras dock bolagets utveckling och tillväxt och ingen utdelning föreslås därför för 2015. 

Kommande rapporter
Kvartalsrapport 1 – 2016, 22 april 2016
Kvartalsrapport 2 – 2016, 26 augusti 2016

Årsstämma och Årsredovisning
Årsstämma kommer hållas i bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm den 12 april 2016. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida den 29 mars 2016. 

Download PDF Ladda ner Bokslutskommuniké - 2015


* Siffrorna för helår 2014 avser koncernen under februari till december. Koncernen skapades den 1 februari 2014. Exigus AB ingår i koncernen och bidrar med sina siffror från 1 november 2015.

 

Taggar: QBNK, Bokslutskommuniké, Pressmeddelande, IR

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER