nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 1 - 2016

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport april 22, 2016

QBank släpper delårsrapport 1 för 2016.

Översikt för koncernen

Nettoomsättningen uppgick till: 3,9 MSEK (3,3)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -0,1 MSEK (0,8)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -0,1 MSEK (0,8) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,6 MSEK (-0,3)
Resultatet efter skatt uppgick till: -0,7 MSEK (-0,5)


Kommentarer i korthet

Nettoomsättningen ökar med 17 % jämfört med föregående år. Abonnemangsintäkternas andel uppgår till 75 %, vilket är en ökning från 62 % under 2015.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av kvartalet uppgår till 931 TSEK, vilket är en ökning med 76 %, inklusive förvärv, jämfört med 2015.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av kvartalet ökar organiskt med 35 % jämfört med 2015.

Antalet beställda uppgraderingar i kvartalet följer våra uppsatta mål att samtliga befintliga kunder ska vara uppgraderade senast under 2016.

Antalet partners och återförsäljare är nu över 35 stycken och vi ser en fortsatt efterfrågan på QBank som plattform.

Nya kunder under kvartalet kan som exempel nämnas; Kalmar Global, Securitas, Capio och Raysearch.

QBank har integrerats och blivit teknik-partner med Sitecore.

QBank är listad i ”Markets and Markets” senaste marknadsrapport och jämförs med de mest inno- vativa aktörerna på den internationella arenan. 


VD har ordet

Detta är bolagets första kvartalsrapport 2016 och vi har under kvartalet fortsatt skapa de strukturer som behövs för att ta bolaget till nästa nivå. Mycket av detta är kopplat till internt arbete med att få system och rutiner på plats för att möta vår fortsatta expansion. Vi ser att resultatet av detta arbete börjar komma och abonnemangen står för 75 % av intäkterna i kvartalet, vilket är en ökning från 62 % under 2015. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av kvartalet uppgår till 931 TSEK, vilket är en ökning med 76 %, inklusive förvärv, jämfört med 2015. 

Vi har bidragit med projekt till våra partners med drygt en halv miljon kronor, vilket är ett uppskattat bidrag till deras verksamhet. Vår syn på integration med andra lösningar i ekosystemet för kommunikation är viktig och vi har under kvartalet bland annat blivit partner med danska Sitecore. Detta partnerskap öppnar upp för fler internationella storkunder.

QBank fortsätter att vara marknadsledande inom Digital Asset Management på den nordiska marknaden och i Markets and Markets senaste rapport listar de QBank som en av sex Key Innovators inom DAM i världen.

Vi har beslutat att inte fortsätta förvalta två tekniska plattformar utan avser flytta Exigus kunder till QBank. Flera aktiviteter har genomförts för dessa kunder och flytten kommer att ske succesivt och beräknas vara klar under 2017.

I höstas genomförde vi vårt event DAM DAY i Stockholm och den 19 maj har vi ett motsvarande event i Göteborg med inbjudna talare från CEVT, Mogul, Stena och Electrolux. Göteborg är en viktig marknad för oss och intresset för eventet är stort hos både kunder och partners. Vi kommer att skriva mer om DAM DAY i våra nyhetsbrev och sociala medier.

Vi har ett mycket tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Det innebär att vi i första hand ökar vår tillväxttakt organiskt samtidigt som vi bedömer att möjligheterna till kompletterande företagsförvärv är fortsatt goda. Vi har under kvartalet bland annat blivit partners med IT-konsultbolaget Knowit och tyska Intershop. Den senare är världens största oberoende e-handelsplattform med kunder som Hewlett-Packard, BMW, Bosch och Deutsche Telekom.

Vi bearbetar kontinuerligt våra partners interna säljorganisationer och har deltagit i flera event tillsammans i syfte att sprida kunskap och erfarenhet om QBank. Vi följer i övrigt våra mål för kvartalet och vår strategi är att fortsätta öka den månatliga abonnemangsintäkten. Vi har ökade personalkostnader, vilket är kopplat till nyrekryteringar i syfte att hålla en hög servicenivå gentemot kunder och partners. Detta är en offensiv satsning som påverkar lönsamheten negativt under en kortare period.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Download PDF Ladda ner revisorns uttalande (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER