nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Halvårsrapport - 2016

QBNK, Pressmeddelande, IR, Halvårsrapport augusti 26, 2016

QBank släpper halvårsrapport för 2016.

Översikt för koncernen

Intäkterna uppgick till: 9,0 MSEK (7,6)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -0,4 MSEK (1,6)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -0,4 MSEK (1,6)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,4 MSEK (-0,6)
Resultatet efter skatt uppgick till: -1,5 MSEK (-1,1)


Kommentarer i korthet

Totala intäkterna ökar med 18 % jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökar med 34 % och exkluderas aktivering av eget arbete under 2015 ökar intäkterna med 38 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av juni 2016 uppgår till 1 034 TSEK, vilket är en ökning med 78 %, inklusive förvärv, jämfört med juni 2015. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av kvartalet ökar organiskt med 38 % jämfört med juni 2015.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden januari till juni 2016 uppgår till 70 %, vilket är samma nivå som under 2015. 

Totalt fem kunder från Exigus-förvärvet har uppgraderat till QBank. Målet är att ytterligare 10 kunder ska genomföra en uppgradering under resterande 2016.

Antalet partners och återförsäljare är nu 43 stycken och vi ser en fortsatt efterfrågan på QBank som plattform.

Nya kunder under kvartalet kan som exempel nämnas; JM Bygg, Stockholmsmässan, Svenska Golfförbundet, Fresenius Kabi, Marginalen Bank, STS Språkresor och Alpresor.

QBank har under perioden utvecklat och förbättrat connectorerna till fler tekniska plattformar, bland annat Episerver, Sitecore, Sharepoint, Office och Adobe Indesign.

Markets and Markets har släppt en ny marknadsrapport som anger en förväntad global tillväxt inom DAM på 25-30% de närmsta fem åren.


VD har ordet

Under det första halvåret 2016 har vi fortsatt investera i försäljnings- och marknadsaktiviteter och arbeta med att skapa de strukturer som krävs för att ta bolaget till nästa nivå. Vi ser en fortsatt tillväxt i form av nya kunder och partners. Vi har nu 43 avtalade partners som främst är etablerade i Sverige och övriga Norden. Vi fortsätter bidra med projekt till våra partners, vilket är ett uppskattat bidrag till deras verksamhet och en del av vår partnerstrategi. Vi har under det senaste kvartalet bl.a. blivit partner med konsultbolagen XLENT och DevCore.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 034 TSEK, vilket är en ökning med 103 TSEK under det andra kvartalet och med 78 %, inklusive förvärv, jämfört med 2015. Andelen abonnemang står för 70 % av nettoomsättningen under perioden, vilket ligger på samma nivå som 2015. 

QBank fortsätter att vara marknadsledande inom Digital Asset Management (DAM) på den nordiska marknaden och i Markets and Markets senaste rapport listar de QBank som en av sex Key Innovators inom DAM i världen. Vidare säger analysföretaget Forrester i en marknadsrapport om Content Marketing att "Rich Media is the soul of Content Marketing", vilket belyser vikten i att investera i ett riktigt DAM-system för att lyckas bra med den digitala omställningen. 

Vi har sedan tidigare beslutat att inte fortsätta förvalta två tekniska plattformar utan avser flytta Exigus kunder till QBank. Vi informerar och bearbetar kunderna bland annat genom att anordna frukostseminarier där vi visar på vinsten och nyttan med att flytta till QBank. Vi har hittills genomfört lyckade flyttar åt fem kunder och har som mål att flytta ytterligare tio under hösten. 

Den 19 maj genomförde vi vårt egna event DAM DAY i Göteborg med inbjudna talare från CEVT, Mogul, Stena och Electrolux. Göteborg är en viktig marknad för oss och intresset för eventet var stort hos både kunder och partners. Vi planerar för fullt för en ny DAM DAY i Stockholm under hösten samt två nya event i Göteborg och Malmö under våren 2017.

Vi har ett mycket tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi fortsätter växa organiskt och utvecklar våra samarbeten med partners och befintliga kunder. Vår partnerstrategi kommer skapa en skalbarhet i försäljningen som kommer ge högre tillväxt och resultat. Vi har rekryterat i syfte att hålla en hög servicenivå gentemot kunder och partners. Detta är en offensiv satsning som påverkar lönsamheten negativt under en period men vi bedömer den viktig för att lyckas med vår partnerstrategi fullt ut. Vi ser annars modesta kostnadsökningar de närmaste åren.

Vi följer i övrigt våra mål för kvartalet och vårt huvudsakliga mål är att fortsätta öka den månatliga abonnemangsintäkten som bygger långsiktigt värde i bolaget.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Download PDF Ladda ner revisorns uttalande (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, Halvårsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER