bg-img.jpg

QBANK - NYHETER

LÄS DE SENASTE NYHETERNA FRÅN QBANK

Delårsrapport 3 - 2016

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport oktober 26, 2016

QBank släpper delårsrapport 3 för 2016. 

Översikt för koncernen

Kvartal 3: juli - september

Totala intäkter uppgick till: 4,2 MSEK (4,2)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,1 MSEK (0,3)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 0,1 MSEK (0,3)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,4 MSEK (-0,8)
Resultatet efter skatt uppgick till: -0,5 MSEK (-0,9)


Kommentarer i korthet

Kvartal 3: juli - september

Totala intäkterna ökar med 1 % jämfört med föregående år. Exkluderas aktivering av eget arbete under 2015 ökar totala intäkterna med 12 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2016 uppgår till 1 082 TSEK, vilket är en ökning med 48 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 81 %.

Under tredje kvartalet har fokus legat på att utveckla relationerna med befintliga partners. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på QBank som plattform.

Nya kunder kan som exempel nämnas; Svenska kyrkan, Polygon Group, Stockholms läns sjukvårdsområde och Chiffer. Vi har även förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder.

Samarbetet med den tyska e-handelsplattformen Intershop har under kvartalet fördjupats och vi kommer under vintern kunna lansera en integrerad lösning tillsammans.

 

VD har ordet

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på QBank och vi skriver kontinuerligt avtal med både nya och befintliga kunder som vill effektivisera sin verksamhet inom DAM. Tillväxten under det tredje kvartalet följer våra mål och vi har arbetat intensivt med att utveckla våra befintliga partners för att stärka deras kompetens inom vårt område.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 082 TSEK, vilket är en ökning med 48 TSEK under det tredje kvartalet och med 87 %, inklusive förvärv, jämfört med samma tidpunkt 2015. Andelen abonnemang står för 73 % av nettoomsättningen under perioden, vilket är något mer än 2015.

QBank fortsätter att vara en viktig plattform för kunder som fokuserar på digitalisering. I en färsk studie från ”Sverige Digitaliserar” presenteras följande information;

  • 70 procent av företagen anser att de behöver göra något, men endast 17 procent vet vad de ska göra.
  • Skillnaden är stor mellan stora bolag och små- och medelstora företag. De sistnämnda hänger inte med
  • Endast 7 procent av alla bolag säger sig ha en genomarbetad och kommunicerad vision och strategi för sin digitalisering (för stora bolag är siffran 19 procent)

Av detta kan vi konstatera att det finns en stor potentiell marknad för QBank hos många svenska bolag med stora behov av att skynda på sin digitalisering. Vi fortsätter att investera i försäljnings- och marknadsaktiviteter och att arbeta med att skapa de strukturer som krävs för att ta bolaget till nästa nivå. Vi utvecklar kontinuerligt QBank med nya funktioner och connectorer till andra tekniska plattformar. Vi erbjuder både kunder och partners löpande webinars och utbildningar där de lätt kan ta till sig kunskap och möjligheterna med QBank. Detta har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda en hög servicenivå.

Den 5 oktober genomförde vi den tredje upplagan av vårt egna event DAM Day på World Trade Center i Stockholm med inbjudna talare från Making Waves, Norma Group, Saltkråkan och JM. Eventet var mycket uppskattat av besökarna och en del av vår strategi för att behålla vår ledande position inom DAM på den nordiska marknaden. Vi planerar för nya event under våren 2017 då vi bland annat kommer besöka Göteborg igen och förhoppningsvis även Köpenhamn.

Vi har ett fortsatt fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi växer organiskt och utvecklar våra samarbeten med våra befintliga partners och kunder. Vår partnerstrategi kommer skapa en skalbarhet i försäljningen som kommer ge högre tillväxt och resultat. Den personal som rekryterades under våren har nu börjat komma in i verksamheten och vi kan hålla en hög servicenivå gentemot kunder och partners. Detta har varit en offensiv satsning som påverkat lönsamheten negativt under en period men vi börjar se en positiv förändring på detta. Vi ser modesta kostnadsökningar de närmaste åren.

Vi följer i övrigt våra mål för kvartalet och vårt huvudsakliga mål är att fortsätta öka den månatliga abonnemangsintäkten som bygger långsiktigt värde i bolaget.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Download PDF Ladda ner revisorns uttalande (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER