nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké, VD har ordet februari 3, 2017

Nu finns 2016 års bokslutkommuniké att ta del av.

Översikt för koncernen

2016: januari - december

Totala intäkter uppgick till: 17,9 MSEK (14,3)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till:
-0,9 MSEK (-1,1)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -1,0 MSEK (-1,1)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -3,0 MSEK (-37,6)
Resultatet efter skatt uppgick till: -1,8 MSEK (-37,8)

Kvartal 4: oktober - december

Totala intäkter uppgick till: 4,8 MSEK (2,5)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -
0,6 MSEK (-3,0)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -
0,6 MSEK (-3,0)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till:
-1,1 MSEK (-36,2)
Resultatet efter skatt uppgick till:
0,2 MSEK (-35,9) 


Kommentarer i korthet

2016: januari - december

Totala intäkterna ökar med 25 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december 2016 uppgår till 1 165 TSEK, vilket är en ökning med 32 % jämfört med december 2015.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under året uppgår till 72 %.

Totalt 18 kunder från Exigus-förvärvet har uppgraderat till QBank. Förhandlingar pågår med ytterligare 20- tal kunder om uppgraderingar under 2017.

Totalt 28 nya kunder har tillkommit under året.

Kvartal 4: oktober - december

Totala intäkterna ökar med 22 % jämfört med samma period föregående år, med hänsyn tagen till förändrad policy kring aktivering av egen utveckling. Utan hänsyn tagen ökar intäkterna med 89 %.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december 2016 uppgår till 1 165 TSEK, vilket är en ökning med 83 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 73 %.

Nya kunder kan som exempel nämnas; Svenska Ridsportförbundet, Toyota Material Handling Europe, Ambea och Spider Stockholm. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder.

Vi har skrivit samarbetsavtal med danska Falcon IO om att inkludera QBank i deras produkt och erbjudande. Detta kommer medföra exponering mot deras 800 kunder. 


VD har ordet

Detta är bolagets bokslutskommuniké efter ett år som präglats av hårt internt arbete. Vi kan förenklat dela in det i tre områden; produktutveckling, bearbetning av marknad samt produktion eller genomförande av projekt.

Vårt fokus inom produktutveckling har främst varit att integrera QBank med fler system och lösningar. Våra kunder använder ett flertal olika verktyg som stöd i sin verksamhet där bild och film utgör en viktig ingrediens. Genom att integrera QBank med fler av dessa verktyg flyttar vi fram vår position som ledande inom DAM på den Nordiska marknaden ytterligare. Vi kommer fortsätta utveckla fler integrationer under 2017.

Efter förvärvet av Exigus AB i november 2015 har vi haft tillgång till en helt ny kundbas att skapa relationer med. Vi har
främst erbjudit dem en uppgradering till QBank men även möjligheten att lägga till fler integrationer. Under året har vi genomfört fyra riktade event där vi träffat merparten av den nya kundbasen. Totalt sett har vi genomfört 18 uppgraderingar vilket motsvarar 15 % och vi har som mål att göra ytterligare 20 under 2017. De kunder som är kvar i Exigus AB har fått en generell prishöjning vilket gör att vi har ungefär samma omsättning i dotterbolaget som föregående år.

Tillväxten i våra strategiskt viktiga abonnemang är 32 % under året, vilket gör att vi växer snabbare än vår marknad, vilken enligt flera analyshus kommer ha en årlig tillväxt runt 25 % fram till 2022.

Inflödet av nya kunder och uppgraderingar av befintliga lösningar har medfört att vi skapat en optimerad intern process kring produktion. Vi har implementerat stödsystem i verksamheten med syfte att säkerställa en hög kvalitet på våra leveranser och att kunderna får en positiv upplevelse av oss som bolag samt användare av vår produkt. Vi kommer fortsätta arbeta med detta under 2017 då vi även kommer fördjupa samarbetet med ett antal premium partners inom ramen för vad vi kallar QBank Academy. Det innefattar bland annat utbildning och certifiering vilket leder till att våra partners blir mer självgående.

Vi kommer att ha fortsatt mycket tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi kommer fortsätta växa organiskt samtidigt som vi bedömer att möjligheterna till kompletterande företagsförvärv är goda.

QBank är fortsatt en lösning i världsklass och jämförs med de allra största aktörerna i branschen. Vi ser en tydlig trend hos våra kunder att integration med andra system är viktig. QBank’s flexibilitet ligger helt rätt i tiden och vi startar nu 2017 med en diger lista på saker att uppnå under det här året.

Antal aktier och aktiekapital
Antalet aktier uppgår per bokslutsdagen till 6 850 000. Aktiekapitalet uppgår per bokslutsdagen till 822 000 SEK. Utstående teckningsoptioner per bokslutsdagen är 800 000.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för QBNK Group uppgick till -0,26 SEK (-7,31).

Utdelning
QBNK har som ambition att i framtiden lämna utdelning till ägarna. I nuläget prioriteras bolagets tillväxt och ingen utdelning föreslås därför för 2016.

Kommande rapporter
Kvartalsrapport 1 – 2017, 27 april 2017 Halvårsrapport 2017, 30 augusti 2017

Årsstämma
Årsstämma kommer hållas i bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm den 27 april 2017.

Årsredovisning
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida den 6 april 2017.

Ladda nerLadda ner Bokslutskommuniké - 2016

Ladda nerLadda ner revisorns uttalande

 

Taggar: Bokslutskommuniké, VD har ordet

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER