nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Bokslutskommuniké 2017

QBNK, Bokslutskommuniké, VD har ordet februari 9, 2018

Nu finns 2017 års bokslutkommuniké att ta del av.

Översikt för koncernen

2017: januari - december

Totala intäkter uppgick till: 22,9 MSEK (17,9)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -1,6 MSEK (-0,9)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -1,7 MSEK (-1,0)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4,1 MSEK (-3,0)
Resultatet efter skatt uppgick till: -4,5 MSEK (-1,8)

Kvartal 4: oktober - december

Totala intäkter uppgick till: 6,1 MSEK (4,8)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -1,6 MSEK (-0,6)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -1,6 MSEK (-0,6)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2,4 MSEK (-1,1)
Resultatet efter skatt uppgick till: -2,6 MSEK (0,2)


Kommentarer i korthet

2017: januari - december

Totala intäkterna ökar med 27 % jämfört med föregående år. Vi har haft ett intensivt år med många kundprojekt.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december 2017 uppgår till 1409 TSEK, vilket är en ökning med 21 % jämfört med december 2016. 

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under året uppgår till 72 %.

Totalt 20 kunder från Exigus-förvärvet har uppgraderat till QBank under året. Ytterligare 25 kunder har valt QBank som leverantör under året. 

Nya kunder under året som kan nämnas; Coop Norge, Helsinki Stad, Wallenius Rederi, Wihlborgs, Widex samt Nobelstiftelsen. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder.

Kvartal 4: oktober - december

Totala intäkterna ökar med 26 % jämfört med samma period föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december 2017 uppgår till 1 409 TSEK, vilket är en ökning med 57 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 70 %.


VD har ordet

Bolagets styrelse beslutade under november att byta VD för att öka takten avseende implementeringen av vår strategiska plan vilken prioriterar lönsam tillväxt. Våra kunder vill ha innovativa leverantörer med hög produktutvecklingstakt samt långsiktigt god ekonomisk stabilitet.

Under slutet av året har vi accelererat förändringsarbetet inom samtliga av bolagets tre huvudområden;
produktutveckling, produktion (kundimplementationer och kundsupport) samt försäljning. Förbättrade
arbetsmetoder inom produktutveckling samt produktion skall leda till bättre effektivitet och ökad kvalitet
i vår verksamhet. Vår ambition att bli kompatibla med ISO 27001 (informationssäkerhet) under 2018
löper enligt plan och är i linje med flera av våra större kunders önskemål. Vårt primära geografiska
kundfokus på den nordiska marknaden för Digital Asset Management (DAM) kvarstår. De flesta av de kunder vi fick via förvärvet av Exigus har nu uppgraderat till QBank. Framöver är vårt fokus på organisk tillväxt hos företag, organisationer och myndigheter som önskar en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av bilder, filmer, marknadsmaterial och övrig kommunikation.

Våra kunder använder ofta flera olika verktyg som stöd i sin verksamhet. QBank är en mycket flexibel
och konkurrenskraftig molnlösning inom DAM. Genom effektiv och robust integration av QBank (genom sk. connectorer) till kundens övriga verktyg flyttar vi fram vår position som viktig leverantör och partner
hos våra kunder. Vi kommer framöver effektivisera utveckling och förvaltning av de connectorer våra kunder använder.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgick till 1409 TSEK vilket är en ökning med 244 TSEK sedan årsskiftet.

Andelen abonnemang står för 72 % av nettoomsättningen under 2017. Tillväxten i våra abonnemang
var 27 % under året. Enligt flera analyshus kommer DAM-marknaden ha en årlig tillväxt på 20 - 25 % kommande fem år.

Årets stora flöde av nya kundprojekt samt uppgraderingar av befintliga lösningar har medfört att vi skapat en effektivare process kring implementationsprojekt. Våra stödsystem i verksamheten säkerställer en hög kvalitet på våra leveranser och att kunderna får en positiv upplevelse av oss som bolag samt användare av vår produkt.

Samtliga kostnader i samband med VD-bytet belastar det fjärde kvartalet 2017. Under 2018 kommer
förbättrade arbetssätt, lönsamhet och positiva kassaflöden att prioriteras.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet aktier uppgår per bokslutsdagen till 6 850 000. 
Aktiekapitalet uppgår per bokslutsdagen till 822 000 SEK.
Utestående teckningsoptioner per bokslutsdagen uppgår till 1 370 000 st motsvarande lika många aktier.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för QBNK Group uppgick till -0,65 SEK (-0,26).

Utdelning

QBNK har som ambition att i framtiden lämna utdelning till ägarna. I nuläget prioriteras bolagets tillväxt
och produktutveckling, ingen utdelning föreslås därför för 2017.

Kommande rapporter

Delårsrapport 1 – 2018, 26 april 2018
Halvårsrapport 2018, 30 augusti 2018

Årsstämma

Årsstämma kommer hållas i bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm den 26 april 2018.

Årsredovisning
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida den 9 mars 2018.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en årlig tillväxt på 25-40% de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Ladda nerLadda ner Bokslutskommuniké - 2017

Ladda nerLadda ner revisorns uttalande

Taggar: QBNK, Bokslutskommuniké, VD har ordet

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER