bg-img.jpg

QBANK - NYHETER

LÄS DE SENASTE NYHETERNA FRÅN QBANK

Förslag om incitamentsprogram, bemyndigande och val av styrelse

QBNK, Pressmeddelande, IR mars 28, 2017

Styrelsen i QBNK Holding AB (publ) (”QBNK” eller ” Bolaget”) kommer kalla till årsstämma att hållas den 27 april 2017 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm. Kallelse kommer att ske den 29 mars 2017 och kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats och i Post och Inrikes Tidningar. Följande viktigare frågor kommer behandlas på årsstämman.


Förslag till val och beslut

Styrelse och arvode
Förslag om antalet samt val av styrelseledamöter och revisorer kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Fredrik Grevelius och Tre Liljor Sverige AB föreslår att arvode till ordföranden utgår med 88 000 kr och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 44 000 kr. Arvode till revisor föreslås utgå efter löpande räkning.

Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av 570 000 teckningsoptioner till QBNK Company AB samt att årsstämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner från QBNK Company AB till anställda i bolaget och till koncernbolag samt konsulter. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs om 1,03 kronor. Teckningskursen per nytecknad aktie är 7 kronor.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med den externa värdering som ligger till grund för teckningsoptionspriset kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats den 29 mars 2017. Skälet till förslaget är att öka motivationen hos anställda och konsulter att på bästa sätt verka för en positiv utveckling av Bolagets aktie.

Bemyndigade
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier eller utgivande av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar 25 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Skälet till förslaget är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar och förvärv. Den verkställande direktören bemyndigas vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner pressmeddelandet

Denna information är sådan information som QBNK Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017.

 

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR

   

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER