nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i QBNK Holding AB

QBNK, Pressmeddelande, IR, Teckningsoptioner augusti 29, 2017

I enlighet med beslut på årsstämman den 27 april 2017 i QBNK Holding AB (publ) (”QBNK”) emitterades 570 000 teckningsoptioner i QBNK vilka tecknades av QBNK Company AB, med en rätt att vidareöverlåta teckningsoptionerna till anställda i QBNK Company AB och i koncernbolag samt till konsulter.

QBNK Company AB har överlåtit samtliga 570 000 teckningsoptioner i enlighet med beslutet på årsstämman. Priset för teckningsoptionerna vid överlåtelserna motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell, den s.k. Black & Scholes formeln. Priset uppgick till 1,03 kronor per teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i QBNK till en kurs om 7 kronor. Teckning av aktie i QBNK kan ske under perioderna 1 mars till 30 april 2018, 1 mars till 30 april 2019 och 1 mars till 30 april 2020.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökas aktiekapitalet med 68 400 kronor och utspädningseffekten kommer motsvara ca 7,7 % av såväl aktiekapitalet som rösterna före full utspädning.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 25 - 40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner pressmeddelandet

 

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, Teckningsoptioner

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER