nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 3 - 2017

QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport november 2, 2017

QBank släpper delårsrapport 3 för 2017.

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 september

Intäkterna uppgick till: 16,8 MSEK (13,2)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till:
0,0 MSEK (-0,3)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till:
0,0 MSEK (-0,3)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till:
-1,7 MSEK (-1,8)
Resultatet efter skatt uppgick till:
-1,9 MSEK (-2,0)

Perioden 1 juli – 30 september

Intäkterna uppgick till: 5,8 MSEK (4,2)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till:
0,1 MSEK (0,1)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till:
0,1 MSEK (0,1)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till:
-0,5 MSEK (-0,4)
Resultatet efter skatt uppgick till:
-0,5 MSEK (-0,5)


Kommentarer i korthet

Perioden 1 januari – 30 september

Totala intäkterna ökar med 28 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2017 uppgår till 1 352 TSEK, vilket är en ökning med 25 % jämfört med september 2016.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 77 %.

Under perioden har 15 kunder från Exigus-förvärvet uppgraderat till QBank, vilket ger totalt 33 uppgraderingar.

Perioden 1 juli – 30 september

Totala intäkterna ökar med 38 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 59 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under kvartalet uppgår till 84 %.

Nya kunder kan som exempel nämnas; MTR Nordic, Keolis, Skellefteå Kraft och Coop Norge. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder.


VD har ordet

Under det tredje kvartalet 2017 har vi fortsatt utveckla produkt, kunder och partners. Tillväxten i våra abonnemang följer uppsatta mål och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande. Vi är väl etablerade på den svenska marknaden och har börjat se en tillväxt även utanför Sverige, då främst i Norge, Finland och Danmark. Vi har under perioden fördjupat vårt samarbete med den danska sociala medier-plattformen Falcon.io. Vår integration har fått flera nya funktioner som gör det enklare för framförallt globala företag att hantera kampanjmaterialet i sina sociala mediekanaler. Vi har även lanserat vår första mobil-app, vilket öppnar upp nya möjligheter för våra kunder.

 De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 352 TSEK, vilket är en ökning med 187 TSEK sedan årsskiftet. Andelen abonnemang står för 84 % av nettoomsättningen under tredje kvartalet, vilket är 3 procentenheter mer än samma period 2016. 

Den 12 september genomförde vi vårt egna event DAM Day för femte gången. Nytt för den här gången var en extra scen där vi bjudit in samarbetspartners att delta. Där fick besökarna lyssna på Sitecore, Episerver och Languagewire. På den stora scenen presenterade kunderna CEVT och Nobel Media sina erfarenheter med QBank och hur urvalsprocessen av DAM-plattform gått till. Besökarna fick också matnyttig inspiration av sociala media experterna på Falcon.io, DigJourney och strategerna på Backelite som ingår i Cap Gemini sfären. Eventet var lyckat och vi har fått positiv feedback från både besökare och föreläsare samt partners.

Vi börjar se en accelererande utveckling av olika lösningar kring bildigenkänning och automatisk taggning av framförallt bilder men även filmer. Det är en utveckling vi följer och tjänster vi kommer erbjuda ihop med QBank i framtiden. Än så länge är tekniken inte 100-procentig men området utvecklas fort och förutsättningarna till bättre resultat är goda.

Vi har börjat använda våra nya avtalsmallar kring GDPR (General Data Protection Regulation) och bedömer att vi har kommit igång bra med arbetet att ersätta PUL (Personuppgiftslagen). Det ska vara helt klart i maj 2018 och många kunder uppskattar vårt proaktiva förhållningssätt. Vi har också påbörjat ett internt arbete med att bli kompatibla med ISO 27001 (informationssäkerhet) och på sikt har vi ambitionen att bli certifierade.

Vi har ett fortsatt tydligt fokus på tillväxt och att höja lönsamheten. Vi växer organiskt och utvecklar våra samarbeten med våra befintliga partners och kunder. Vi har genomfört flera utbildningar och workshops för befintliga kunder inom ramen för vår Academy.

 

ANTALET AKTIER

Antalet utstående aktier per 30 september 2017 uppgår till 6 850 000 stycken. Därutöver finns teckningsoptioner motsvarande 1 370 000 stycken aktier.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie för QBNK Group under perioden 1 januari - 30 september 2017, uppgick till -0,28 SEK (-0,29).

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2017, 9 februari 2018

Delårsrapport 1 - 2018, 26 april 2018

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29 september 2017.

Ägare Antal aktier
Fredrik Grevelius 965 443 st.
Nordnet Pensionsförsäkring 663 677 st.
Humle Kapitalförvaltning 653 226 st.
Tre Liljor Sverige AB 631 971 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension 516 294 st.
Cormac Invest AB 494 445 st.
Pontus Uggla AB 298 785 st.
Carl Grevelius 282 000 st.
Fredrik Törgren 229 588 st.
Nordea Liv och Pension 148 578 st.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en årlig tillväxt på 25-40% de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 90, E-post: carl.petruson@qbank.se

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Download PDF Ladda ner revisorns uttalande (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER