nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Delårsrapport 1 - 2018

QBNK, VD har ordet, kvartalsrapport april 26, 2018

Ta del av QBNK Holding ABs delårsrapport för första kvartalet 2018.

Översikt för koncernen

Peridoden 1 januari - 31 mars

Totala intäkter uppgick till: 6,3 MSEK (5,4)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,1 MSEK (0,2)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,2 MSEK (-0,3)
Resultatet efter skatt uppgick till: -1,2 MSEK (-0,4)


Kommentarer i korthet

Totala intäkterna ökar med 16% under kvartalet jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av mars 2018 uppgår till 1 448 TSEK, vilket är en ökning med 17% jämfört med mars 2017.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under kvartalet uppgår till 71%.

Nya kunder kan som exempel nämnas; Peab Finland, Stena Line Onboarding, GöteborgsOperan, VÄXA Sverige, Twilfit och GöteborgsLokaler.


Finansiellt

Under perioden har bolaget amorterat 1,1 MSEK av de långfristiga skulderna. Totalt kvarstår 1,0 MSEK att återbetala.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet utstående aktier uppgår till 6 850 000 stycken. Därutöver finns teckningsoptioner motsvarande 1 280 000 stycken aktier varav 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr samt 480 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr.

Resultat per aktie

Resultat per aktie under kvartalet för QBNK Group uppgick till -0,17 SEK (-0,05). 

Kommande rapporter

Halvårsrapport 2018, 30 augusti 2018
Delårsrapport 3 - 2018, 26 oktober 2018

De 10 största ägarna

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29 mars 2018.

Fredrik Grevelius - 1 108 950 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension - 804 146 st.
Nordnet Pensionsförsäkring - 700 018 st.
Humle Kapitalförvaltning AB - 561 968 st.
Cormac Invest AB - 494 445 st.
UBS Switzerland AG - 302 100 st.
Ludvig Thureson - 283 078 st.
Sven Grevelius - 250 000 st.
Tre Liljor Sverige AB - 244 403 st.
Jonas Bergh - 225 000 st.

 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Ladda nerLadda ner Bokslutskommuniké - 2018

Ladda nerLadda ner revisorns uttalande

Taggar: QBNK, VD har ordet, kvartalsrapport

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER