nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Kommuniké från Årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 26 april 2018

Pressmeddelande, IR, årsstämma, kommuniké april 26, 2018

Vi redovisar de beslut som fattades på vår årsstämma.

VD:s redogörelse

Jonas Bergh, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2017 samt bolagets verksamhetsår. Marknaden bolaget verkar inom står inför en god tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas behov.


Beslut som fattades på stämman

  1. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

  2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.

  3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

  4. Antalet styrelseledamöter ska vara fem och en revisor.

  5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 88 000 kr och till övriga ledamöter med 44 000 kr vardera samt att ersättning till revisor utgår efter löpande räkning

  6. Följande styrelseledamöter omvaldes; Fredrik Grevelius, Per Ekstrand, Jonas Bergh, Dennis Andersson och Mats Persson. Till revisor valdes Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.

  7. Stämman beslutade om att utge 800 000 teckningsoptioner till QBNK Company AB (”Dotterbolaget”) och godkänna att Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner till verkställande direktören i Dotterbolaget samt till den andra ledande befattningshavaren i Dotterbolaget.

  8. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma emittera aktier och utge teckningsoptioner, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande högst 15 procent av det vid tiden för det första emissionsbeslutet totala antalet utestående aktier i bolaget.

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner pressmeddelandet

 

Taggar: Pressmeddelande, IR, årsstämma, kommuniké

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER