nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QBNK HOLDING AB (PUBL) DEN 25 APRIL 2019

QBNK, Pressmeddelande, IR, årsstämma, kommuniké april 25, 2019

Vi redovisar de beslut som fattades på årsstämman den 25 april 2019.

VD:s redogörelse

Jonas Bergh, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2018 samt bolagets verksamhetsår. Marknaden bolaget verkar inom står inför en god tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas behov. 

Beslut som fattades på stämman

  1. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.
  3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
  4. Antalet styrelseledamöter ska vara sex samt en revisor.
  5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 90 000 kr och till övriga ledamöter med 45 000 kr vardera samt att ersättning till revisor utgår efter löpande räkning.
  6. Följande styrelseledamöter valdes; Ludvig Thureson, Kjell Duveblad och Oskar Klingberg. Följande styrelseledamöter omvaldes; Mats Persson, Fredrik Grevelius och Jonas Bergh. Till revisor omvaldes Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.
  7. Stämman beslutade om principer för tillsättande av en valberedning samt instruktioner för valberedningen.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner rapporten (PDF) »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, årsstämma, kommuniké

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER