nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Kommuniké från årsstämma i QBNK Holding AB (PUBL) den 6 maj 2020

QBNK, Pressmeddelande, IR, årsstämma, kommuniké maj 6, 2020

Vi redovisar de beslut som fattades på årsstämman den 6 maj 2020.

VD:s redogörelse

Jonas Bergh, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2019 samt bolagets verksamhetsår. Marknaden bolaget verkar inom står inför en god tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas behov. 

Beslut som fattades på stämman

  1. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.
  3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
  4. Antalet styrelseledamöter ska vara sex samt en revisor.
  5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 90 000 kr och till övriga ledamöter med 45 000 kr vardera samt att ersättning till revisor utgår efter godkänd räkning.
  6. Följande styrelseledamöter omvaldes; Mats Persson, Fredrik Grevelius, Jonas Bergh, Ludvig Thureson, Kjell Duveblad och Oskar Klingberg. Till revisor omvaldes Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Download PDFLadda ner pressmeddelande »

Taggar: QBNK, Pressmeddelande, IR, årsstämma, kommuniké

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
Mynewsdesk
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER