nki_header

SENASTE NYTT

NYHETER OCH PRESSRELEASER

Valberedning i QBNK Holding AB (PUBL) utsedd

QBNK, IR oktober 28, 2020

Valberedning i QBNK Holding AB (publ) utsedd inför årsstämma 2021.

I enlighet med årsstämmans beslut ska QBNK Holding ABs (publ) valberedning bestå av minst fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Fredrik Grevelius representerande sig själv, valberedningens ordförande
  • Ludvig Thureson representerande sig själv
  • Jonas Bergh representerande sig själv
  • Mats Persson, styrelseordförande i QBNK Holding AB (publ)

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum onsdag den 21 april 2021 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@qbank.se senast den 1 februari 2021.

Eventuella frågor besvaras av
Jonas Bergh, VD
Tel: 070-679 34 00
e-post: jonas.bergh@qbank.se


Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00, E-post: jonas.bergh@qbank.se

 

Taggar: QBNK, IR

  

Få vårt nyhetsbrev

Följ oss

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för mer nyheter och inlägg.

Senaste Nytt

Cision
QBANK LOGOTYPER  OCH PRESSBILDER