Finance

Investor Relations

QBNK HOLDING AB (PUBL)

QBNK Holding AB (publ) är moderbolag till det helägda dotterbolaget QBNK Company AB. QBNK Group avser koncernen. Nedan finner du finansiell information och kommunikation samt länkar till handelsplatsen. Vår informationsgivning ska kännetecknas av transparent, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter för att informera om vår verksamhet.

Om QBNK Group
OM QBNK GROUP

QBNK erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management (DAM).

Läs mer »

Pressmeddelanden
PRESSMEDDELANDEN

Här finns de senaste pressmeddelanden bolaget släppt.

Länk till pressmeddelanden »
Länk till Cision »

Aktien
AKTIEN

Det finns 7 313 400 utställda aktier.

Länk till Spotlight Stock Market »

Investerarträffar
INVESTERARTRÄFFAR

Här finns information om bolagets kommande investerarmöte.

Rapporter
RAPPORTER

Här presenteras bolagets lämnade rapporter och kommunikéer.

Läs mer »

Bolagsstämmor
BOLAGSSTÄMMOR

Här presenteras information och underlag till bolagsstämmor.

Läs mer »

Bolagsordning
Bolagsordning

QBNK Holding AB (publ)'s bolagsordning har antagits på bolagsstämma 2015-05-21.

Ladda ner som PDF »

Anslutningsmemorandum
Anslutningsmemorandum

QBNK Holding AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market marknadsplats.

Anslutningsmemorandum maj 2014 »
Revisorns uttalande »

Finance

INVESTERARBREV

FÅ DE SENASTE NYHETERNA OM QBNK HOLDING AB (PUBL)

Genom att fylla i dina uppgifter i formuläret får du tillgång till vårt investerarbrev. Vi skickar löpande ut mail innehållandes de senaste nyheterna och händelserna från QBank. Bland annat informerar vi om:

  • Händelser och events
  • Rapporter och investerarinformation

Notera att investerarbrevet inte innehåller någon ny information som kan betraktas som marknadspåverkande. Dessa nyheter kommuniceras som vanligt via pressreleaser.

FinanSIELL KALENDER

VIKTIGA DATUM FÖR FINANSIELL INFORMATION
Halvårsrapport
21 october -21
Delårsrapport 3, 2021