QBank Investor Relations

Bolagsstämmor

 

Nedan presenteras underlag och datum för bolagsstämmor. Koncernen är bildad i januari 2014 och har ingen äldre historik.


Årsstämma 2020

Download PDF Kallelse till Årsstämma 2020

Download PDF Fullmaktsformulär Årsstämma 2020

Download PDF Valberedning inför Årsstämma 2020 utsedd

Download PDF QBNK Holding AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning 2019

Download PDF QBNK Holding AB (publ) - Revisionsberättelse 2019

Download PDF QBNK Company AB - Årsredovisning 2019

Download PDF Exigus AB - Årsredovisning 2019

Ladda ner PDF Kommuniké från Årsstämma 2020

 

Årsstämma 2019

Download PDF Kallelse till Årsstämma 2019

Download PDF Fullmaktsformulär Årsstämma 2019

Download PDF Bilaga 1 - Förslag till principer för tillsättande av valberedning

Download PDF QBNK Holding AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning 2018

Download PDF QBNK Holding AB (publ) - Revisionsberättelse 2018

Download PDF QBNK Company AB - Årsredovisning 2018

Download PDF Exigus AB - Årsredovisning 2018

Ladda ner PDF Kommuniké från Årsstämma 2019

 

Årsstämma 2018

Download PDF Kallelse till Årsstämma 2018

Download PDF Fullmaktsformulär Årsstämma 2018

Download PDF Beslutsbilaga - Styrelsens fullständiga förslag avseende TO

Download PDF  Bilaga 1 - Optionsvillkor TO

Download PDF QBNK Holding AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning 2017

Download PDF QBNK Holding AB (publ) - Revisionsberättelse 2017

Download PDF QBNK Company AB - Årsredovisning 2017

Download PDF Exigus AB - Årsredovisning 2017

Ladda ner PDF Kommuniké från Årsstämma 2018

 

Årsstämma 2017

Download PDF Kallelse till Årsstämma 2017

Download PDF Beslutsbilaga - Styrelsens fullständiga förslag avseende TO

Download PDF  Bilaga 2 - Optionsvillkor TO

Download PDF  Värderingsutlåtande QBNK Holding AB (publ) 2017-03-07

Download PDF QBNK Holding AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning 2016

Download PDF QBNK Holding AB (publ) - Revisionsberättelse 2016

Download PDF QBNK Company AB - Årsredovisning 2016

Download PDF Exigus AB - Årsredovisning 2016

Ladda ner PDF Kommuniké från Årsstämma 2017

 

Årsstämma 2016

Ladda ner PDF Kallelse till Årsstämma 2016

Ladda ner PDF QBNK Holding AB (publ) - Årsredovisning 2015

Ladda ner PDF QBNK Holding AB (publ) - Revisionsberättelse 2015

Ladda ner PDF QBNK Company AB - Årsredovisning 2015

Ladda ner PDF Exigus AB - Årsredovisning 2015

Ladda ner PDF Kommuniké från Årsstämma 2016

 

Extra Bolagsstämma 2015-12-10

Ladda ner PDF Kallelse till Extra Bolagsstämma 2015-12-10

Ladda ner PDF Styrelsens fullständiga förslag

Ladda ner PDF Utlåtande kring värdering av licensavtal och varumärke

Ladda ner PDF Revisorns yttrande över värderingen

Ladda ner PDF Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2015-12-10

 

Extra Bolagsstämma 2015-05-21

Ladda ner PDF Kallelse till Extra Bolagsstämma 2015-05-21

Ladda ner PDF Styrelsens fullständiga förslag om omvänd split

Ladda ner PDF Bolagsordning för QBNK Holding AB (publ)

Ladda ner PDF Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2015-05-21

 

Årsstämma 2015

Ladda ner PDF Kallelse till Årsstämma 2015

Ladda ner PDF QBNK Holding AB (publ) - Årsredovisning 2014

Ladda ner PDF QBNK Holding AB (publ) - Revisionsberättelse 2014

Ladda ner PDF QBNK Company AB - Årsredovisning 2014

Ladda ner PDF QBNK Company AB - Revisionsberättelse 2014

Ladda ner PDF Kommuniké från Årsstämma 2015

 

Årsstämma 2014 (QBNK Company AB)

Ladda ner PDF QBNK Company AB - Årsredovisning 2013

Ladda ner PDF Proforma för affärsområde QBank 2013

 

Extra Bolagsstämma 2014-03-12

Ladda ner PDF Bolagsordning för QBNK Holding AB (publ)

Ladda ner PDF Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2014-03-12

 

Investerarbrev

Genom att fylla i dina uppgifter i formuläret får du tillgång till vårt investerarbrev. Vi skickar löpande ut mail innehållandes de senaste nyheterna och händelserna från QBank. Bland annat informerar vi om:

  • Händelser och events
  • Rapporter och investerarinformation
  • Information om nya kunder och projekt
  • De senaste uppdateringarna och funktionerna i QBank

Notera att investerarbrevet inte innehåller någon ny information som kan betraktas som marknadspåverkande. Dessa nyheter kommuniceras som vanligt via pressreleaser.