Om QBank

OM Företaget

VI SKAPAR CONTENT AV ERA DIGITALA TILLGÅNGAR

 

Vi är specialiserade på smart hantering och distribution av digitala filer och information samt integration med andra system och lösningar.

QBNK Holding AB (publ) är moderbolag till de helägda dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB. QBNK Group avser koncernen.

QBank ÄR NOTERAt PÅ SPOTLIGHT STOCK MARKET
Blomma integrationer QBank

OM QBank

Smart Digital Asset Management

QBank har kunder i  en mängd olika branscher och mer än 550 000 globala användare som primärt använder tjänsten för hantering av allt digitalt material som bilder, filmer, presentationer, logotyper etc. och integration med andra verktyg och kanaler.

Bland kunderna återfinns flera av bolagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista bl.a. Dometic Group, Electrolux och Swedish Match.

QBank säljs direkt eller via partners som hanterar anpassningar och implementering hos kunderna. Tillväxten genereras från både befintliga och nya kunder. Intäkterna från den befintliga kundbasen ökar genom att fler funktioner och tjänster läggs till, datamängden ökar samt fler användare registreras.

 

QBNK Holding AB Styrelse 2019

STYRELSE OCH LEDNING

Utsedd i APRIL 2019

Styrelsen i QBNK Holding AB (publ) ska enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fyra suppleanter. Bolagets styrelse består av sex ledamöter inklusive ordföranden.

VISION

Vår vision är att vara den ledande leverantören av Digital Asset Management. Vi kommer bli det genom att vara innovativa, engagerade och erbjuda den bästa plattformen för integration.

UPPDRAG

Vårt uppdrag är att utveckla och erbjuda det bästa verktyget för att skapa innehåll av våra kunders digitala tillgångar.

Löfte

Vi erbjuder lösningar för snabb och korrekt kommunikation. Vi bidrar till bättre lönsamhet och mer konsistent varumärke.