board_meeting.jpg

Styrelse och ledning

QBNK HoldinG AB (publ)

Styrelsen i QBNK Holding AB (publ) ska enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fyra suppleanter. Bolagets styrelse består av fem ledamöter inklusive ordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs vid ordinarie årsstämma i april 2018.

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som bolagets styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

 

Mats Persson

 

Mats Persson, Styrelseordförande (f. 1948)

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, MBA University of California, Berkeley. Mångårig erfarenhet som VD framför allt i så kallade turn-around bolag. Styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB, North Tracker AB, Newfour AB och Temabo AB samt styrelsemedlem i Vironova AB. Mer än 25 års erfarenhet av styrelsearbete i mer än 20 bolag både noterade och onoterade.

Jonas Bergh

 

Jonas Bergh, Ledamot och VD (f. 1971)

Civilekonom med en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm med lång arbetslivserfarenhet inom IT, verksamhetsutveckling och digitalisering. Jonas är styrelseledamot i Lidingö Tennis och har grundat flera bolag inom IT. Han har varit VD i Avega Group AB samt styrelseordförande i gruppens 20-tal dotterbolag. Han har även lång erfarenhet av investeringar i noterade och onoterade bolag främst inom tekniksektorn.

Fredrik Grevelius

 

Fredrik Grevelius, Ledamot (f. 1968)

Fredrik Grevelius är civilekonom med arbetslivserfarenhet från främst revision, aktieanalys och kapitalförvaltning. Fredrik Grevelius är styrelseordförande i Svevik Industri och Thatsup och styrelseledamot i HomeMaid och Veteranpoolen. Fredrik Grevelius har varit styrelseordförande i Royal Design, VD i Investment AB Öresund och styrelseledamot i bland annat AcadeMedia, Acne Studios Holding, Bilia, Carnegie Holding och SwitchCore.

Dennis Andersson

 

Dennis Andersson, Ledamot (f. 1966)

Marknadsbakgrund med lång erfarenhet av ledande befattningar i internationella företag som Ericsson och det Schweiziska ICT bolaget Ascom. På Ericsson var han bl.a ansvarig för olika säljregioner med inriktning på nätverksinfrastruktur för kommunikation över mobila- och fasta nätverk för operatörer. Inom Ascom, som erbjuder avancerade verksamhetskritiska kommunikationslösningar till primärt sjukvården, fängelser och företag, var han tidigare Vice President för Produktledningen och Marknadsavdelningen och för närvarande Vice President och ansvarig för de lokala marknadsenheterna i Europa och den globala OEM försäljningen.

Per Ekstrand

 

Per Ekstrand, Ledamot (f. 1975)

Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Per har en bakgrund som strategi- och managementkonsult från ett mindre internationellt konsultföretag där han även var delägare under perioden 2008-2015. Han var primärt ansvarig mot kundsegmenten affärstjänster, teknologi, media och telekommunikation. Numera kombinerar Per investeringar i framförallt mindre noterade tillväxtbolag med konsultverksamhet i egen regi. Per Ekstrand är även styrelseordförande i Ekstrand Corporate Advisors. Han har tidigare varit styrelseledamot i Human Care och Mobile Payment Solution.