pricing_bg_image.jpg

QBank - Priser

Välj den version som passar er bäst

Den viktigaste framgångsfaktorn

Vår erfarenhet visar att den viktigaste framgångsfaktorn är att ert DAM-system blir rätt konfigurerat och implementerat i organisationen. Men oroa dig inte, vi kommer att vägleda dig genom hela projektet. Vi hjälper er att få en hållbar DAM-lösning på plats så att ni kan fokusera på att lagra, skapa och återanvända ert content i flera kanaler.

 

STARTER

qbank_starter.png

QBank Starter är speciellt framtagen för nybörjare som vill prova på att börja använda digital asset management.

  • Metadata och taggar
  • Access och säkerhet
  • Delning och samarbeten
  • Bildverktyg
  • ...

PRO

MEST POPULÄR
qbank_pro.png

QBank Pro är framtagen till mer professionell användning i små till medelstora företag som har behov av att hantera flera användare.

 • Allt i Starter +
 • Publicering
 • Mediaportaler
 • Statistik
 • ...

ENTERPRISE

qbank_enterprise.png

QBank Enterprise vänder sig till stora företag med stöd för arbetsprocesser, tidsinställd publicering och uppgifter. Det finns också stöd för arkivering och ett videoverktyg.

 • Allt i Pro +
 • Arbetsflöden
 • Arkivering
 • Videoverktyg
 • ...
JÄMFÖR VERSIONER

Fler funktioner

Mediaportaler
Mediaportaler

Mediaportaler är det övergripande namnet för anpassade webbportaler där vanliga användare får tillgång till bilder, videoklipp, presentationer etc. Beroende på situation och behov anpassar vi arbetsflödet så att ni får en lösning som passar era krav och önskemål. Medieportaler kan vara tillgängliga för både interna och externa användare.

MER INFO

API och Integration
API och Integration

Vi har ett 30-tal integrationer klara för att börja användas. Vi har samlat information om dem på den här sidan.

MER INFO

Vi har också ett API så att ni eller er IT-partner kan bygga egna lösningar och låta QBank hantera era digitala tillgångar. Vårt API är RESTful och stöder flera olika output format. Det innebär att när ni vill göra en förfrågan till QBank är allt som behövs en enkel HTTP-begäran. Du kan läsa mer om detta i vår Knowledge Base.

Single-Sign-On (SSO)
Single-Sign-On (SSO)

Säkerhetsrapporteringstalspråk (SAML) är ett XML-baserat dataformat med öppen standard för utbyte av autentiserings- och auktoriseringsdata mellan parter, i synnerhet mellan en identitetsleverantör (IdP) och en tjänsteleverantör (SP). QBank kan konfigureras för att använda SAML för autentisering av användare.

MER INFO

Content Delivery (CDN)
Content Delivery Network (CDN)

Ett Content Delivery Network (CDN) är en samling webbservrar som är utspridda på flera platser för att leverera innehåll mer effektivt till användare. Servern som valts för att leverera innehållet till en viss användare baseras normalt på nätverkets närhet. Till exempel blir servern med minst nätverkshopp eller servern med snabbast responstid vald. Genom att använda ett CDN kan slutanvändarens svarstid förbättras med mer än 20%.

QBank och Mediaportaler kan integreras med CDN-tjänster som Akamai, Edgecast och Amazon.

KONTAKTA OSS

qbank_elite.png

QBANK ELITE

qbank_elite.png

QBank Elite är en fullfjädrad DAM-plattform för större företag som har många användare både internt och externt med behov av integration av andra system och lösningar. Det finns flexibla möjligheter att anpassa mallar och gränssnitt efter önskad grafisk profil.

QBank Elite är vår lösning för de kunder som önskar drift i egen regi. Den driftas av den interna IT-avdelningen med support från QBank's team. Vi levererar ett fullt fungerande system inklusive all mjukvara som krävs för en driftsmiljö i toppklass. Kontakta oss gärna för mer information.

KONTAKTA OSS

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hur ser prismodellen ut?

När du investerar i QBank DAM finns det två kostnadsområden.

Det första är den löpande prenumerationsavgiften som ger åtkomst till programvaran. Det som styr kostnaden är; 1) version av QBank, 2) ditt behov av lagringskapacitet, 3) antalet admins med support och i vissa fall 4) extra bandbreddskapacitet.

Det andra kostnadsområdet är projektet att genomföra och implementera lösningen samt ta fram en mediaportal.

Vad påverkar kostnaden för integrationer?

Vi tillhandahåller integrationer via connectorer som tillägg för alla versioner av QBank. Det finns en unik connector för varje verktyg som du vill integrera. Kostnaden är baserad på antalet admins som använder den och antalet webbplatser eller kanaler du kopplar ihop.

Månadsavgiften inkluderar i normala fall uppdateringar till den senaste versionen, om inte uppgraderingen begränsas av idag okända beroenden.

I standardpaketet ingår 10 admins på en installationsplats. Det finns inga begränsningar att lägga till så många webbplatser och administratörer som man önskar.

Connectorerna kan konfigureras för att stödja flera webbplatser.

Hur mycket kostar en mediaportal?

Det finns en rad olika typer av Mediaportaler där pris, design och funktion skiljer sig åt.

För att göra det enklare att köpa, har vi skapat olika paket som är anpassade för era behov. Vi utgår från design och funktioner vilket hjälper dig att välja rätt version.

För mer information om olika typer av Mediaportaler och användningsområden, besök denna sida.

Är det möjligt att uppgradera sin QBank?

Ja, det är möjligt att både uppgradera och nedgradera ert abonnemang när behoven förändras över tiden.

Är det möjligt att integrera QBank med andra system?

Ja, det är det. Det finns ett API som är baserat på REST. Genom detta går det att integrera QBank med de flesta andra system och IT-plattformar. Vårt API är väldokumenterat och innehåller de flesta funktioner som finns i QBank.

För mer information om vårt API, läs gärna den här artikeln i vår Knowledge Base.

Kontakta vårt säljteam