Mediabank åt Saltkråkan

Saltkråkan Logo

DAM till en av Sveriges största storyteller

Saltkråkan har i uppdrag att äga och förvalta rättigheterna associerade till Astrid Lindgren och hennes författarskap. Inom ramen för Saltkråkans förvaltning finns allt från böcker till bilder och logotyper för Astrids många välkända karaktärer.

Saltkråkan syftar till att ge barn och vuxna den bästa möjliga upplevelsen av Astrid Lindgrens verk. För att säkerställa detta har Saltkråkan AB copyright för Astrid Lindgrens samtliga verk.

Ladda ned vårt fullständiga case för att läsa mer!

Utmaning

Tidigare skickades bilder, logotyper och annat material via e-post till Saltkråkans samarbetspartners. Denna arbetsprocess gav Saltkråkan full insyn i vilket material som skickades ut och till vem, men det var mycket tidskrävande. 

Saltkråkan var i behov av ett system som möjliggjorde en enklare delning av materialet, samtidigt som det gav full kontroll över vem som laddade ner vad.

Saltkråkan_2

 

Saltkråkan_3

Resultat

Tack vare QBank har Saltkråkan gjort sin hantering av digitala tillgångar märkbart mer effektiv, medan de behållit kontroll över sitt delade material. Nu kan de hantera flera förfrågningar genom att hänvisa användarna till sin mediabank.

Med QBanks statistikverktyg kan Saltkråkan på ett enkelt sätt övervaka nedladdningar och vilka användare som gör det. De kan på det här sättet upprätthålla kontrollen över både materialet och användarrättigheterna. Nu har Saltkråkan erhållit ett mer effektivt arbetsflöde och kan fokusera på att fler människor kan få tillgång till Astrid Lindgrens fantastiska verk.